صفحه اصلی > گزارش تصویری > سفر حاج آقا نبوی  > دیدار از حوزه سفیران جنت شهر