صفحه اصلی > گزارش تصویری > سفر حاج آقا نبوی  > سخنرانی در جمع روحانیون هجرت