صفحه اصلی > ادارات معاونت > مدیریت هماهنگی و پشتیبانی اعزام > واحد جذب و گزینش 
واحد جذب و گزینش

جذب و گزینش

معاون تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه علمیه فارس بیان داشت:طلاب و روحانیون که سطح 2 حوه را به پایان رسانیده و متقاضی هجرت بلند مدت و کوتاه مدت هستند جهت جذب و گزینش با مراجعه به معاونت تبلیغ و تشکیل پرونده می توانند شرایط اعزام را فراهم آورند .

مراحل جذب و پذیرش :
1) ثبت نام اولیه در سایت سماوات (www.fars.mobaleghan.com) بخش ورود به سماوات در قسمت پرونده ندارم.
2) ثبت نام جهت شرکت در امتاحانات کتبی
3) ثبت نام جهت مصاحبه علمی
4) انجام مصاحبه و بعد از قبولی تکمیل فرمهای مربوطه
که پس از پایان مراحل کار و قبولی  می تواند در قالب روحانی هجرت بلند مدت و کوتاه مدت اعزام گردد .